Evaluator

Geschillenbeleid

Met dit geschillenbeleid wil Evaluator een oplossing bieden voor geschillen die tussen gebruikers op de website kunnen ontstaan.

Een bedrijf dat op Evaluator staat (hierna; ‘Beoordeelde’) acht een beoordeling, opmerking of andere content (hierna: ‘Beoordeling’) van een gebruiker (hierna: ‘Beoordelaar’) in strijd met de Beoordelingsrichtlijnen en/of de Algemene Voorwaarden.

Uitgangspunten

Evaluator is een onafhankelijk platform, zij faciliteert de communicatie tussen gebruikers enerzijds en andere gebruikers, bedrijven anderzijds. De beoordelingen, het commentaar en de verbeterideeën van gebruikers worden niet door Evaluator gemodereerd. Evaluator vertrouwt op de eerlijkheid en integriteit van de beoordeelden en de beoordelaars. In eerste instantie heeft de gebruikersgemeenschap de mogelijkheid om dit te reguleren. De meerderheid van meningen bepaalt de boventoon. Onechte of onjuiste beoordelingen of andere ongewenste inhoud zal in het algemeen worden opgespoord door de meerderheid. Dit is de kracht van de “grote getallen” en de openheid.

Desondanks kan Evaluator op grond van haar Algemene Voorwaarden (https://evaluator.12build.com/nl/algemene-voorwaarden) maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de op de Evaluator geldende normen, waarden en regels worden gehandhaafd. Evaluator kan bijvoorbeeld beoordelingen verwijderen indien deze in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden en de Beoordelingsrichtlijnen (https://evaluator.12build.com/nl/beoordelingsrichtlijnen).

Melding van onrechtmatige beoordelingen

Evaluator staat elke beoordelaar en beoordeelde toe om, na registratie op de website, als gebruiker te reageren op beoordelingen. Beoordeelden worden aangemoedigd om deze functionaliteit te gebruiken en zo meningsverschillen op te lossen, klanten beter te informeren of klanten te bedanken. Dit is waar Evaluator voor ontworpen is. Evaluator streeft ernaar dat Beoordeelden de ontvangen reviews over hun diensten en producten steeds voorzien van een opmerking en daarbij openlijk een reactie geven.

Evaluator vindt hoor en wederhoor belangrijk. Indien Beoordeelden of andere gebruikers van mening zijn dat een beoordeling in strijd is met onze Beoordelingsrichtlijnen en/of de Algemene Voorwaarden en zij willen dit escaleren, dan kunnen ze een officiële e-mail sturen aan Evaluator naar support@12build.com.

De melding moet de volgende gegevens bevatten:

  1. de datum van en verwijzing naar de betreffende beoordeling;
  2. een gemotiveerde uitleg waarom de beoordeling in strijd is met de Algemene Voorwaarden en/of de beoordelingsrichtlijnen;
  3. een omschrijving van de actie die Evaluator volgens de melder zou moeten ondernemen ten aanzien van de beoordeling.

Na ontvangst van de melding, zal Evaluator de melding onderzoeken en de melder zo snel mogelijk laten weten of zij de melding in behandeling gaat nemen. Indien Evaluator de melding in behandeling neemt zal zij haar uiterste best doen om:

  • het betreffende oordeel of opmerking op te schorten;
  • de beoordelaar een kopie van de melding te sturen met daarbij het verzoek om binnen 21 dagen te reageren op de inhoud van de melding.

Indien Evaluator niet binnen 21 dagen van de bewuste beoordelaar een reactie ontvangt, zal zij de beoordeling permanent verbergen of verwijderen. Zodra Evaluator tijdig een reactie heeft ontvangen, zal zij binnen 21 dagen een besluit nemen over de vraag of de beoordeling permanent wordt verborgen of verwijderd of dat het verder wordt opgeschort in afwachting van nader onderzoek. Zodra Evaluator een beslissing heeft genomen, zal zij de afzender en de beoordelaar zo spoedig mogelijk daarover informeren.

Gerelateerde pagina's